α-Amylase inhibition and antioxidant activity of Singhnad Guggul in vitro

Document Type : Short communication

Authors

1 Department of Pharmacognosy, Sri K.V. College of Pharmacy, Chickballapur, Karnataka;

2 Department of Pharmacognosy, Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal, Karnataka, India;

Abstract

Background & Aim: Singhnad Guggulu is a traditional Ayurvedic formula for detoxifying and rejuvenating the joints. The present study was to investigate the α-amylase inhibition and antioxidant activities of aqueous extract of Singhnad Guggul (AESG). Experimental: α-Amylase inhibition assay by dinitro-salicylic acid method and antioxidant activity by ferric chelating and ferrous reducing assay. Results: AESG indicated that potent α-amylase inhibition activity (IC50= 84.00 µg/ml). AESG also showed ferric chelating and ferrous reducing activities. Recommended applications/industries: Our studies showed that  Singhnad Guggulu possess alpha- amylase and antioxidant properties.

Keywords


Article Title [فارسی]

خاصیت بازدارندگی آلفا-آمیلاز و آنتی اکسیدانی داروی گیاهی سیگناد گوگال در شرایط آزمایشگاهی

Authors [فارسی]

  • اشوک کومار 1
  • سالیمولا خان 2
  • گوپی ستی ساران 1
  • ناوین کومار 1
  • لوکانت وی 1
1 گروه فارماکوگنوزی، سری کا وی کالج داروسازی، چیکبالاپور، کاراناتاکا، هند؛
2 گروه فارماکوگنوزی، کالج داروسازی مانیپال، مانیپال، کاراناتاکا، هند؛
Abstract [فارسی]

مقدمه و هدف: سیگناد گوگال یکی از داروهای گیاهی است که در طب آیورودا هند کاربرد فراوانی دارد. در تحقیق حاضر اثر عصاره آبی سیگناد گوگال بر بازدارندگی آلفا آمیلاز و خاصیت آنتی اکسیدانی آن مورد بررسی قرار گرفت.    روش تحقیق: به منظور بررسی اثر آنتی اکسیدانی ، از روش قدرت احیا کنندگی FRAP و برای تعیین فعالیت بازدارندگی آلفا آمیلاز از روش دنیترو-سالیسیلیک اسید استفاده شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که سیگناد گوگال دارای پتانسیل بازدارندگی آلفا-آمیلاز و آنتی اکسیدان به روش  FRAP با IC50 معادل 84 میکروگرم در میلی لیتر می باشد. توصیه کاربردی/ صنعتی: نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که سیگناد گوگال ترکیبی از چند گیاه دارویی Commiphora mukul   Emblica officinalis, Terminalia belerica, Terminalia chebula, Ricinus communis قابلیت بسیار مناسبی آنتی اکسیدانی و بازدارندگی آلفا-آمیلاز را دارد.

Keywords [فارسی]

  • سیگناد گوگال
  • Frap
  • آلفا-آمیلاز
Anonymous, 2012. Available website: http:// herbalsafari.com/ 2012/04/divya-singhnad-guggul-for-arthritis.html.
Chu, Y.H., Chang, C.L. and Hsu, H.F. 2008.Flavonoid content of several vegetables and their antioxidant activity. Journal of the Science of Food and Agriculture., 80: 561–566.
Layer, P., Rizza, R.A., Zinsmeister, A.R., Carlson, G.L. and DiMagno, E.P. 1986. Effect of a purified amylase inhibitor on carbohydrate tolerance in normal subjects and patients with diabetes mellitus. Mayo Clinic Proceedings., 61(6): 442-447.
Li, Y., Guo, C., Yang, J., Wei, J., Xu, J. and Cheng, S. 2006. Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in comparison with pomegranate pulp extract. Food Chemistry., 96: 254–260.
Meir, S., Kanner, J., Akiri, B. and Philosoph-Hadas, S. 1995. Determination and involvement of aqueous reducing compounds in oxidative defense systems of various senescing leaves. Journal of Agricultural and Food Chemistry.,43: 1813–1819.
Miller, G.L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical Chemistry., 31:426-428.
Minnoti, G. and Aust, S.D. 1987. An investigation into the mechanism of citrate-Fe2+-dependent lipid peroxidation. Free Radical Biology and Medicine., 3: 379-387.
Oyaizu, M. 1986. Studies on products of browning reaction: Antioxidative activities of products of browning reaction prepared from glucosamine. Japanese Journal of Nutrition., 44: 307-315.
Tundis, R., Loizzo, M.R. and Menichini, F. 2010. Natural products as alpha-amylase and alpha-glucosidase inhibitors and their hypoglycaemic potential in the treatment of diabetes: an update. Mini Reviews in Medicinal Chemistry., 10(4): 315-331.